Rejestrator CAMVISION DVR 8016 16 kanałów

Poprzednie zdjęcieNastępne zdjęcie

4015.00 PLN

Magazyn: Jest w sklepie

Opis:

CAMVISION DVR 8016 jest nowoczesnym szesnastokanałowym sieciowym rejestratorem cyfrowym stosowanym w instalacjach telewizji przemysłowej (CCTV) jako urządzenie rejestrujące obraz z kamer analogowych (DVR) oraz cyfrowy serwer wideo (DVS) umożliwiający pracę w sieci komputerowej jednocześnie. Urządzenie posiada procesory sygnałowe DSP czołowego producenta mikroprocesorów tego typu, firmy Texas Instruments. Rejestrator klasyfikuje się w najwyższej grupie tego typu urządzeń z powodu trybu pracy, jakim jest tryb pentaplex. Oznacza to, że w czasie rzeczywistym jest możliwy jednocześnie:

 • Podgląd na żywo z kamer.

 • Rejestracja obrazu i audio z kamer.

 • Odtwarzanie nagrań wideo i audio.

 • Praca w sieci komputerowej (podgląd, rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja, sterowanie).

 • Archiwizacja na inne nośniki.

Dodatkowo rejestrator umożliwia konfiguracje i sterowanie rejestratorem podczas normalnej pracy. Praca rejestratora jest nadzorowana przez system czasu rzeczywistego (RTOS) RTLinux, co zapewnia bardzo stabilną pracę rejestratora z naciskiem na rejestrację nagrań w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że w krytycznych sytuacjach przeciążenia rejestratora (np. podczas ogromnej liczby klientów podłączonych przez sieć z rejestratorem), priorytetowym zadaniem wykonywanym przez rejestrator jest nagrywanie obrazu z kamer w czasie rzeczywistym.

Kolejnym elementem przemawiającym za tym rejestratorem jest zastosowana kompresja H.264 do rejestracji i przesyłania obrazu przez sieć. Dzięki temu na dysku twardym ta sama zawartość wideo zajmuje mniej miejsca na dysku, a przesyłany skompresowany obraz wideo zajmuje mniejsze pasmo przepustowości sieci, niż jest to w pozostałych metodach kompresji (MPEG-4, MJPEG). W przypadku audio została zastosowana kompresja OggVorbis, która jest bardziej wydajna niż popularna kompresja MPEG-1/2 Audio Layer-3 (MP3).

Rejestrator charakteryzuje się możliwością lokalnego podglądu obrazu ”na żywo” z wszystkich kanałów w różnym podziale z maksymalną rozdzielczością PAL/NTSC i odświeżaniem 25/30 kl/s każdy.

Maksymalna rozdzielczość zapisu i przesyłania obrazu przez sieć komputerową za pomocą głównego strumienia to 4CIF (704 x 576) przy odświeżaniu 6 kl/s dla każdego kanału. Pozostałe rozdzielczości to DCIF przy odświeżaniu 8 kl/s, 2CIF przy odświeżaniu 12 kl/s oraz CIF i QCIF przy odświeżaniu 25/30 kl/s dla każdego kanału. Rejestrator wyróżnia możliwość konfigurowania różnych ustawień dla poszczególnych kanałów. Podobnie jest w przypadku przepływności, którą można ustawić osobno dla każdego kanału od 32kb/s do 8Mb/s. Regulacja przepływności jest jednocześnie regulacją stopnia kompresji w przypadku ustawienia stałej przepływności (CBR) lub jest maksymalną możliwą prędkością przepływu danych przy ustawieniu zmiennej przepływności (VBR). Zmienna przepływność umożliwia jeszcze większą oszczędność, ponieważ prędkość transmisji danych i/lub rozmiar zapisywanych danych na dysku jest uzależniony od ilości występowania zmian na obrazie przechwyconego przez rejestrator w stosunku do ustawionej jakości obrazu, który w tym przypadku steruje również stopniem kompresji. Oprogramowanie rejestratora w zależności od dobranej rozdzielczości i odświeżania, potrafi sam dobrać odpowiednią przepływność, co ułatwia konfiguracje. W przypadku przesyłania obrazu przez sieć istnieje możliwość korzystania z drugiego pomocniczego strumienia (dualstream) obrazu konfigurowanego niezależnie od pierwszego strumienia.

Rejestrator posiada kontroler SATA II obsługujący maksymalnie osiem urządzeń z interfejsem SATA II w tym dyski o łącznej pojemności 16TB. Do obudowy można maksymalnie zamontować cztery dyski twarde i jedną nagrywarkę optyczną. Jeden z pozostałych interfejsów można wykorzystać do podłączenia kabla z gniazdem eSATA na zewnątrz obudowy. Kontroler posiada technologię S.M.A.R.T., która zabezpiecza przed uszkodzeniem dysków i monitoruje stan ich pracy.

 

Urządzenie oprócz szesnastu kamer analogowych obsługuje szesnaście kanałów audio, szesnaście sygnałów alarmowych. Urządzeniem można sterować za pomocą myszy, pilota (oba elementy w zestawie) lub przyciskami sterującymi znajdującymi się na przednim panelu urządzenia. Można podpiąć monitor przez interfejs VGA i/lub do wyjścia wideo ze złączem BNC (sygnał o niskiej częstotliwości). Poprzez wyjście liniowe audio można podpiąć kanał audio do systemu nagłośnienia, a do zwykłego wyjścia audio głośniki. Dzięki czterem wyjściom przekaźnikowym typu NO/NC istnieje możliwość sterowania ręcznego lub automatycznego innymi systemami np. alarmowymi, kontroli dostępu, przeciwpożarowymi, automatyki bramowej, itp. Poprzez interfejs RS-485 można sterować do czterech kamer PTZ (rejestrator obsługuje do ok. 80 protokołów PTZ). Rejestrator posiada także specjalny interfejs do podłączenia pulpitu sterowniczego. Dzięki obsłudze interfejsu USB, rejestrator umożliwia obsługę dysków flash (pandrive), dysków HDD USB, nagrywarek optycznych USB, itp., do archiwizacji nagrań. Poprzez złącze RJ-45, rejestrator można połączyć z standardową siecią Fast Ethernet po skrętce. Rejestrator wyposażony jest również w interfejs RS-232 na drugim złączu RJ-45 do zaawansowanej obsługi rejestratorem za pomocą aplikacji HyperTerminal. Opcjonalnie po zakupie i zamontowaniu dodatkowego kabla eSATA istnieje możliwość obsługi zewnętrznego dysku twardego SATA lub napędu optycznego SATA. Na panelu przednim rejestratora znajduje się szereg diod statusowych informujących użytkownika o wykonywaniu wybranych akcji przez rejestrator. Z tyłu rejestratora znajduje się zacisk uziemienia, do którego musi być podpięty przewód ochronny PE (uziemienie), w celu zabezpieczenia przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi!

Podstawowymi funkcjami lokalnymi rejestratora jest podgląd z dowolnym podziałem ekranu, odtwarzanie nagrań dowolnych kanałów wybieranych za pomocą opcji szukaj wg rodzaju nagrania i czasu, sterowania dowolnymi kamerami obrotowymi (PTZ), ręczne włączenie/wyłączenie nagrywania, archiwizacji nagrań na urządzenia magazynujące dane z interfejsem USB oraz podstawowe funkcje takie jak włączenie i wyłączenie rejestratora. Na wyjściu dodatkowym ze złączem BNC jest możliwy podgląd sekwencyjny pojedynczych kamer, a na drugim sekwencyjny nasłuch audio. Rejestrator wyposażone w bogate menu OSD ułatwia nadzorowanie stanu pracy urządzenia i poruszanie się po podstawowych funkcjach jak i zaawansowanych opcjach konfiguracyjnych.

Rejestrator umożliwia konfiguracje ogromnej liczby opcji podstawowych jak i zaawansowanych, dając w ten sposób możliwość dostosowania nie tylko urządzenia do konkretnej sytuacji, ale również konfiguracji indywidualnej pojedynczego elementu dając w ten sposób jeszcze większą elastyczność budowy systemów opartych o te urządzenia. Urządzenie umożliwia konfiguracje parametrów ekranu, kamer, zapisu, sieci, alarmów, PTZ, użytkowników i zawiera podstawowe narzędzia. W opcjach ekranu można ustawić takie parametry jak język, ID urządzenia, włączenie/wyłączenie hasła, wygaszasz ekranu, standard wideo (PAL/NTSC), skalowanie monitorów z interfejsem VGA, przezroczystości menu, opcji ustawienia czasu (format wyświetlania daty, konfiguracja daty i czasu, wł./wył. i konfiguracja czasu letniego) oraz opcji ustawień podglądu (tryb obrazu, czas zmiany sekw., wł./wył. audio, opóźnienie wyświetlania, układ wyświetlania przy podziale ekranu). W konfiguracji kamer, możliwa jest konfiguracja dla każdego kanału wideo (kamery) innych parametrów. Parametrami tymi są konfiguracja nazwy kamery i jej pozycji na ekranie, ustawienia parametrów obrazu (jasność, kontrast, barwa, nasycania), sposób wyświetlania OSD z datą i jej pozycji na ekranie, opcje detekcji ruchu (czułość detekcji, obszar detekcji, harmonogram i reguła działania detekcji ruchu obrazu wideo), ustawień zaawansowanych (maska prywatności, harmonogram i reguła działania detekcji wejść alarmowych, harmonogram i reguła działania detekcji utraty obrazu), kopiowanie ustawień do wszystkich lub pojedynczych kamer. W konfiguracji zapisu znajdują się opcje konfigurowane osobno dla każdego kanału takie jak reakcja po zapełnieniu dysku (nadpisanie najstarszych zdarzeń lub zatrzymanie nagrywania po wyczerpaniu nagrań), typ strumienia (wideo lub wideo + audio), rozdzielczość, liczba klatek, przepływność, harmonogram nagrywania, czas nagrywania przed i po wykryciu ruchu, kopiowanie ustawień do wszystkich lub pojedynczej kamery. W ustawieniach sieci znajduje się konfiguracja adresu IP, portu wideo, maska podsieci, bramy domyślnej, DNS, portu http, ustawienia zaawansowane (typ sieci, serwer IP, multicast ip, zdalny host IP, port zdalny hosta, ustawienia serwera NTP), ustawienia serwera NAS, ustawienia powiadomienia e-mail, ustawienia PPPoE, ustawienia DDNS. W menu alarmy znajdują się niezależne opcje dotyczące zarządzania każdego wejścia alarmowego i wyjścia przekaźnikowego. Skonfigurować tu można harmonogram zadań i reguły po wystąpieniu alarmu, reakcję (obrót w zaplanowane miejsce) kamery obrotowej po wystąpieniu alarmu, kopiowanie ustawień na inne wejścia alarmowe, czas zmiany stanu wyjścia przekaźnikowego, harmonogram działania wyjścia przekaźnikowego, kopiowanie ustawień do innych wyjść przekaźnikowych, konfiguracja reakcji (ostrzeżenie audio, info do centrum, aktywne wyjście przekaźnikowe) na wyjątki: pełny dysk, błąd PAL/NTSC, błąd dostępu, konflikt IP, błąd sieci, błąd dysku HDD. W menu PTZ znajdują się opcje dotyczące kamer obrotowych konfigurowane osobno dla każdego kanału. Do tych ustawień należy prędkość transmisji, liczba bitów, bit stopu, parzystość, sterowanie przepływem, protokół (do wyboru ok. 80), adres PTZ, ustawienia preset, ustawienia sekwencji, ustawienia patrol, kopiowanie ustawień do innych kamer. W menu użytkownik konfigurowane są konta użytkowników wraz z poszczególnymi opcjami dostępu do poszczególnych funkcji. Ostatnim elementem menu głównego są narzędzia, w których można, ustawić parametry interfejsu RS-232, przywrócić ustawienia domyślne, zaktualizować firmware, zarządzać dyskami HDD, przywrócić stany wyjść przekaźnikowych, restartować i wyłączać urządzenie oraz można sprawdzić logi oraz informacje o systemie, zarządzać urządzeniami USB. Z powyższego opisu wynika, że urządzenie posiada kilkadziesiąt niezależnych harmonogramów zadań, w których konfiguruje się czas działania elementów systemu oraz konfiguruje się konkretne reakcje na wystąpienie konkretnych zdarzeń. Harmonogram zadań znajduje się dla każdego kanału osobno dla zapisu, detekcji ruchu, alarmie dotyczącego ingerencji w kamerze, utracie sygnału wideo, wejść alarmowych, wyjść przekaźnikowych. We wszystkich harmonogramach (oprócz zapisu, wyjść alarmowych) oraz wyjątkach, jest możliwość skonfigurowanie konkretnej akcji, jaką może być włączenie zapisu dowolnego kanału, ostrzeżenie na ekranie, ostrzeżenie dźwiękowe, informacja do centrum, aktywacja dowolnego wyjścia przekaźnikowego. Ciekawą opcją jest również skonfigurowanie konkretnej akcji kamery obrotowej, po naruszeniu wejścia alarmowego.

Rejestrator umożliwia dostęp przez sieć za pomocą przeglądarki internetowej Windows Internet Explorer oraz programu klienta iVMS-4000 do zdalnej obsługi urządzeń sieciowych CAMVISION w tym rejestratorów instalowanego na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7. Przez sieć dostępne są wszystkie te same funkcje (oprócz ustawień lokalnego podglądu), które są dostępne lokalnie. W ten sposób rejestrator umożliwia użytkowanie, obsługę i konfiguracje zdalną z dowolnego miejsca na świecie dzięki sieci Internet. Oprócz tego za pomocą przeglądarki internetowej można również zrobić zrzut ekranu (zdjęcie) z kamery, nagrać na dysku obraz na żywo, ściągnąć nagrania z rejestratora na dysk lokalny. Oprogramowanie kliencie ma o wiele większe możliwości, gdyż potrafi jednocześnie obsługiwać dużą liczbę urządzeń CAMVISION. Może służyć jako oprogramowanie kliencie lub jako sieciowy serwer zapisu (NVR). iVMS-4000 posiada również niezależne opcje konfiguracyjne od podłączonych urządzeń. Z pośród ciekawych opcji programu, można wymienić zarządzanie powiadomieniami wysyłanymi przez urządzenia CAMVISION, e-mapę (tablicę synoptyczną) oraz bardzo łatwe w obsłudze odtwarzanie nagrań lokalne i zdalne. Dla posiadaczy urządzeń CAMVISION, oprogramowanie to jest darmowe.

Wymiary urządzenia: 470mm(D)*441mm(W)*90mm(H)

Cechy wyróżniające – podsumowanie:

 

Kompresja:

 

 • Obsługa do 16 kanałów video (NTSC/PAL). Każdy kanał jest niezależny w kompresji H.264 w czasie rzeczywistym (NTSC: 30FPS, PAL: 25FPS).

 • Obsługa zmiennej szybkości transmisji bitów oraz klatek.

 • Obsługa do 16 kanałów wejściowych audio. Każdy kanał jest niezależny w kompresji OggVorbis na szybkości transmisji bitów 16Kbps.

 • Skompresowane video i audio są zsynchronizowane. Możliwy jest wybór strumienia łączonego (video i audio) lub tylko video.

 • Obsługa rozdzielczości 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF i QCIF.

 • Wieloobszarowa detekcja ruchu.

 • Wyświetlacz OSD oraz zmiana położenia OSD.

 

Funkcje lokalne:

 

Nagrywanie:

 • Możliwość zdefiniowania parametrów aktywacji nagrywania, harmonogramu nagrywania: nagrywanie ręczne, detekcja ruchu, alarm zewnętrzny, ruch i alarm oraz ruch lub alarm, itp.

 • Obsługa do 8 HDD. Każdy z HDD może obsługiwać maksymalnie 2000GB.

 • Obsługa systemu plików FAT32.

 • Wspiera nagrywanie NAS.

 • Obsługa technologii HDD S.M.A.R.T.

 • Tryb zapisu nieustannego (przepełnienie) oraz liniowego (zatrzymanie przy pełnym).

 • Tworzenie kopii zapasowych zarejestrowanych plików wideo i audio w nośniku danych USB, USB HDD, USB CD-R/W, USB DVD-R/W lub SATA HDD.

 

Podgląd i odtwarzanie:

 • Podgląd na monitorze Video i VGA.

 • Możliwość zintegrowanego odtwarzania audio i wideo.

 • Obsługa wielu trybów wyświetlania “na żywo”.

 • Obsługa stref prywatności.

 • Powiadomienia alarmowe.

 • Powiadomienie o utracie sygnału z kamery.

 • Dwa strumienia (dual streaming).

 • Opcje: Odtwarzanie przyspieszone, Odtwarzanie zwolnione, Pauza, Odtwarzanie klatka po klatce, itp..

 • Odtwarzanie plik po pliku lub według czasu/daty.

 • Wyświetlanie statusu nagrywania.

Komentarze:

Brak opinii na temat tego produktu - bądź pierwszy i dodaj własną!

Przepisz kod z obrazka


Copyright © PLEUCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.     wykonanie sklepu: studio art