Rejestrator CAMVISION DVR 7204 4 kanałowy H.264 Rejestrator CCTV

Poprzednie zdjęcieNastępne zdjęcie

1080.00 PLN

Magazyn: Jest w sklepie

Opis:

CAMVISION DVR 7204 jest nowoczesnym czterokanałowym sieciowym rejestratorem cyfrowym stosowanym w instalacjach telewizji przemysłowej (CCTV) jako urządzenie rejestrujące obraz z kamer analogowych (DVR) oraz cyfrowy serwer wideo (DVS) umożliwiający pracę w sieci komputerowej jednocześnie. Urządzenie posiada procesory sygnałowe DSP czołowego producenta mikroprocesorów tego typu, firmy Texas Instruments. Rejestrator klasyfikuje się w najwyższej grupie tego typu urządzeń z powodu trybu pracy pentaplex. Oznacza to, że w czasie rzeczywistym jest możliwy jednocześnie:

 • Podgląd na żywo z kamer.

 • Rejestracja obrazu i audio z kamer.

 • Odtwarzanie nagrań wideo i audio.

 • Praca w sieci komputerowej (podgląd, rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja, sterowanie).

 • Archiwizacja na inne nośniki.

Dodatkowo rejestrator umożliwia konfiguracje i sterowanie rejestratorem podczas normalnej pracy. Praca rejestratora jest nadzorowana przez system czasu rzeczywistego (RTOS) RTLinux, co zapewnia bardzo stabilną pracę rejestratora z naciskiem na rejestrację nagrań w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że w krytycznych sytuacjach przeciążenia rejestratora (np. podczas ogromnej liczby klientów podłączonych przez sieć z rejestratorem), priorytetowym zadaniem wykonywanym przez rejestrator jest nagrywanie obrazu z kamer w czasie rzeczywistym.

Kolejnym elementem przemawiającym za tym rejestratorem jest zastosowana kompresja H.264 do rejestracji i przesyłania obrazu przez sieć. Dzięki temu na dysku twardym ta sama zawartość wideo zajmuje mniej miejsca na dysku, a przesyłany skompresowany obraz wideo zajmuje mniejsze pasmo przepustowości sieci, niż jest to w pozostałych metodach kompresji (MPEG-4, MJPEG). W przypadku audio została zastosowana kompresja OggVorbis, która jest bardziej wydajna niż popularna kompresja MPEG-1/2 Audio Layer-3 (MP3).

Rejestrator charakteryzuje się możliwością lokalnego podglądu obrazu ”na żywo” z wszystkich kanałów w różnym podziale z maksymalną rozdzielczością PAL/NTSC i odświeżaniem 25/30 kl/s każdy.

Maksymalna rozdzielczość zapisu i przesyłania obrazu przez sieć komputerową za pomocą głównego strumienia to 4CIF (704 x 576) przy odświeżaniu 6 kl/s dla każdego kanału. Pozostałe rozdzielczości to 2CIF, QCIF przy odświeżaniu 12 kl/s oraz CIF i QCIF przy odświeżaniu 25/30 kl/s dla każdego kanału. Rejestrator wyróżnia możliwość konfigurowania różnych ustawień dla poszczególnych kanałów. Podobnie jest w przypadku przepływności, którą można ustawić osobno dla każdego kanału od 32kb/s do 8Mb/s. Regulacja przepływności jest jednocześnie regulacją stopniem kompresji w przypadku ustawienia stałej przepływności (CBR) lub jest maksymalną możliwą prędkością przepływu danych przy ustawieniu zmiennej przepływności (VBR). Zmienna przepływność umożliwia jeszcze większą oszczędność, ponieważ prędkość transmisji danych i/lub rozmiar zapisywanych danych na dysku jest uzależniony od ilości występowania zmian na obrazie przechwyconego przez rejestrator w stosunku do ustawionej jakości obrazu, który w tym przypadku steruje również stopniem kompresji. Oprogramowanie rejestratora w zależności od dobranej rozdzielczości i odświeżania, potrafi sam dobrać odpowiednią przepływność, co ułatwia konfiguracje. W przypadku przesyłania obrazu przez sieć istnieje możliwość korzystania z drugiego pomocniczego strumienia (dualstream) obrazu konfigurowanego niezależnie od pierwszego strumienia.

Rejestrator posiada kontroler dysków obsługujący dysk z interfejsem SATA II do pojemności 2TB. Posiada również technologię S.M.A.R.T., która zabezpiecza przed uszkodzeniem dysku i monitoruje stan jego pracy.

Urządzenie oprócz czterech kamer analogowych obsługuje jeden kanał audio, cztery sygnały alarmowe, które są powiązane z wejściami wideo. Urządzeniem można sterować za pomocą myszy lub pilota (oba elementy w zestawie). Można podpiąć monitor przez interfejs VGA lub do wyjścia wideo ze złączem BNC (sygnał o niskiej częstotliwości). Poprzez wyjście liniowe audio można podpiąć kanał audio do systemu nagłośnienia. Dzięki wyjściu przekaźnikowemu typu NO/NC istnieje możliwość sterowania ręcznego lub automatycznego innymi systemami np. alarmowymi, kontroli dostępu, przeciwpożarowymi, automatyki bramowej, itp. Poprzez interfejs RS-485 można sterować do czterech kamer PTZ (rejestrator obsługuje do ok. 80 protokołów PTZ). Dzięki obsłudze interfejsu USB, rejestrator umożliwia obsługę dysków flash (pandrive), dysków HDD USB, nagrywarek optycznych USB, itp., do archiwizacji nagrań. Poprzez złącze RJ-45, rejestrator można połączyć z standardową siecią Fast Ethernet po skrętce. Na panelu przednim rejestratora znajduje się szereg diod statusowych informujących użytkownika o wykonywaniu wybranych akcji przez rejestrator. Z tyłu rejestratora znajduje się zacisk uziemienia, do którego musi być podpięty przewód ochronny PE (uziemienie), w celu zabezpieczenia przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi!

Podstawowymi funkcjami lokalnymi rejestratora jest podgląd z dowolnym podziałem ekranu, odtwarzanie nagrań dowolnych kanałów wybieranych za pomocą opcji szukaj wg rodzaju nagrania i czasu, sterowania dowolnymi kamerami obrotowymi (PTZ), ręczne włączenie/wyłączenie nagrywania, archiwizacji nagrań na urządzenia magazynujące dane z interfejsem USB oraz podstawowe funkcje takie jak włączenie i wyłączenie rejestratora. Na wyjściu dodatkowym ze złączem BNC jest możliwy podgląd sekwencyjny pojedynczych kamer. Rejestrator wyposażone w bogate menu OSD ułatwia nadzorowanie stanu pracy urządzenia i poruszanie się po podstawowych funkcjach jak i zaawansowanych opcjach konfiguracyjnych.

Rejestrator umożliwia konfiguracje ogromnej liczby opcji podstawowych jak i zaawansowanych, dając w ten sposób możliwość dostosowania nie tylko urządzenia do konkretnej sytuacji, ale również konfiguracji indywidualnej pojedynczego elementu dając w ten sposób jeszcze większą elastyczność budowy systemów opartych o te urządzenia. Urządzenie umożliwia konfiguracje parametrów ekranu, kamer, zapisu, sieci, alarmów, PTZ, użytkowników i zawiera podstawowe narzędzia. W opcjach ekranu można ustawić takie parametry jak język, ID urządzenia, włączenie/wyłączenie hasła, wygaszasz ekranu, standard wideo (PAL/NTSC), skalowanie monitorów z interfejsem VGA, przezroczystości menu, opcji ustawienia czasu (format wyświetlania daty, konfiguracja daty i czasu, wł./wył. i konfiguracja czasu letniego) oraz opcji ustawień podglądu (tryb obrazu, czas zmiany sekw., wł./wył. audio, opóźnienie wyświetlania, układ wyświetlania przy podziale ekranu). W konfiguracji kamer, możliwa jest konfiguracja dla każdego kanału wideo (kamery) innych parametrów. Parametrami tymi są konfiguracja nazwy kamery i jej pozycji na ekranie, ustawienia parametrów obrazu (jasność, kontrast, barwa, nasycania), sposób wyświetlania OSD z datą i jej pozycji na ekranie, opcje detekcji ruchu (czułość detekcji, obszar detekcji, harmonogram i reguła działania detekcji ruchu obrazu wideo), ustawień zaawansowanych (maska prywatności, harmonogram i reguła działania detekcji wejść alarmowych, harmonogram i reguła działania detekcji utraty obrazu), kopiowanie ustawień do wszystkich lub pojedynczych kamer. W konfiguracji zapisu znajdują się opcje konfigurowane osobno dla każdego kanału takie jak reakcja po zapełnieniu dysku (nadpisanie najstarszych zdarzeń lub zatrzymanie nagrywania po wyczerpaniu nagrań), typ strumienia (wideo lub wideo + audio), rozdzielczość, liczba klatek, przepływność, harmonogram nagrywania, czas nagrywania przed i po wykryciu ruchu, kopiowanie ustawień do wszystkich lub pojedynczej kamery. W ustawieniach sieci znajduje się konfiguracja adresu IP, portu wideo, maska podsieci, bramy domyślnej, portu http, ustawienia zaawansowane (typ sieci, serwer IP, multicast ip, zdalny host IP, port zdalny hosta), ustawienia PPPoE. W menu alarmy znajdują się niezależne opcje dotyczące zarządzania każdego wejścia alarmowego i wyjścia przekaźnikowego. Skonfigurować tu można harmonogram zadań i reguły po wystąpieniu alarmu, reakcję (obrót w zaplanowane miejsce) kamery obrotowej po wystąpieniu alarmu, kopiowanie ustawień na inne wejścia alarmowe, czas zmiany stanu wyjścia przekaźnikowego, harmonogram działania wyjścia przekaźnikowego, kopiowanie ustawień do innych wyjść przekaźnikowych, konfiguracja reakcji (ostrzeżenie audio, info do centrum, aktywne wyjście przekaźnikowe) na wyjątki: pełny dysk, błąd PAL/NTSC, błąd dostępu, konflikt IP, błąd sieci, błąd dysku HDD. W menu PTZ znajdują się opcje dotyczące kamer obrotowych konfigurowane osobno dla każdego kanału. Do tych ustawień należy prędkość transmisji, liczba bitów, bit stopu, parzystość, sterowanie przepływem, protokół (do wyboru ok. 80), adres PTZ, ustawienia preset, ustawienia sekwencji, ustawienia patrol, kopiowanie ustawień do innych kamer. W menu użytkownik konfigurowane są konta użytkowników wraz z poszczególnymi opcjami dostępu do poszczególnych funkcji. Ostatnim elementem menu głównego są narzędzia, w których można przywrócić ustawienia domyślne, zaktualizować firmware, zarządzać dyskami HDD, przywrócić stany wyjść przekaźnikowych, restartować i wyłączać urządzenie oraz można sprawdzić logi oraz informacje o systemie. Z powyższego opisu wynika, że urządzenie posiada kilkanaście niezależnych harmonogramów zadań, w których konfiguruje się czas działania elementów systemu oraz konfiguruje się konkretne reakcje na wystąpienie konkretnych zdarzeń. Harmonogram zadań znajduje się dla każdego kanału osobno dla zapisu, detekcji ruchu, alarmie dotyczącego ingerencji w kamerze, utracie sygnału wideo, wejść alarmowych, wyjść przekaźnikowych. We wszystkich harmonogramach (oprócz zapisu, wyjść alarmowych) oraz wyjątkach, jest możliwość skonfigurowanie konkretnej akcji, jaką może być włączenie zapisu dowolnego kanału, ostrzeżenie na ekranie, ostrzeżenie dźwiękowe, informacja do centrum, aktywacja dowolnego wyjścia przekaźnikowego. Ciekawą opcją jest również skonfigurowanie konkretnej akcji kamery obrotowej, po naruszeniu wejścia alarmowego.

Rejestrator umożliwia dostęp przez sieć za pomocą przeglądarki internetowej Windows Internet Explorer oraz programu klienta iVMS-4000 do zdalnej obsługi urządzeń sieciowych CAMVISION w tym rejestratorów instalowanego na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7. Przez sieć dostępne są wszystkie te same funkcje (oprócz ustawień lokalnego podglądu), które są dostępne lokalnie. W ten sposób rejestrator umożliwia użytkowanie, obsługę i konfiguracje zdalną z dowolnego miejsca na świecie dzięki sieci Internet. Oprócz tego za pomocą przeglądarki internetowej można również zrobić zrzut ekranu (zdjęcie) z kamery, nagrać na dysku obraz na żywo, ściągnąć nagrania z rejestratora na dysk lokalny. Oprogramowanie klienckie ma o wiele większe możliwości, gdyż potrafi jednocześnie obsługiwać dużą liczbę urządzeń CAMVISION. Może służyć jako oprogramowanie klienckie lub jako sieciowy serwer zapisu (NVR). iVMS-4000 posiada również niezależne opcje konfiguracyjne od podłączonych urządzeń. Spośród ciekawych opcji programu, można wymienić zarządzanie powiadomieniami wysyłanymi przez urządzenia CAMVISION, e-mapę (tablicę synoptyczną) oraz bardzo łatwe w obsłudze odtwarzanie nagrań lokalne i zdalne. Dla posiadaczy urządzeń CAMVISION, oprogramowanie to jest darmowe.

 

Cechy wyróżniające – podsumowanie:

 

Kompresja:

 • Kompresja H.264, możliwy wybór dla każdego kanału: CIF w czasie rzeczywistym, 4CIF, DCIF i 2CIF.

 • Jeden kanał audio wejściowy i wyjściowy, kompresowany OggVorbis z szybkością transmisji bitów 16Kbps.

 • Wieloobszarowa detekcja ruchu.

 • Wyświetlacz (OSD).

 • Obsługa zmiennej szybkości transmisji zarówno bitów jak i klatek.

 • Obsługa dwóch strumieni i strumienia dodatkowego w rozdzielczości CIF / QCIF.

 • 2 rodzaje strumienia, w tym video i audio oraz tylko video.

 

Funkcje lokalne:

Nagrywanie:

 • Obsługa dużych dysków (SATA HDD), które mogą obsługiwać do 2000GB pamięci każdy (2TB).

 • Technologia HDD S.M.A.R.T.

 • Obsługa plików systemowych FAT32.

 • Wiele typów nagrywania, w tym harmonogram nagrywania, nagrywanie ręczne, cały czas, detekcja ruchu, alarm, ruch i alarm, ruch lub alarm, polecenia.

 • Cykliczne I niecykliczne nagrywanie

 • Backup zarejestrowanych plików i nagrań wideo na przenośnych nośnikach podłączonych do rejestratora za pośrednictwem portu USB.

 

Podgląd i odtwarzanie:

 • Podgląd i odtwarzanie poprzez VGA lub kompozytowe.

 • DVR 7204HVI-S posiada jedno wyjście VGA w rozdzielczości 1024 * 768.

 • W przypadku wyjścia VGA i wyjścia VOUT, VGA ma  pierwszeństwo przed wyjściem kompozytowym.

 • Możliwość ustanowienia stref prywatności (obszary zamaskowane).

 • Podgląd alarmów.

 • Powiadomienie o utracie sygnału z kamery.

 • Opcje: odtwarzanie przyspieszone, odtwarzanie zwolnione, pauza, odtwarzanie klatka po klatce, itp.

 • Wygląd okna podglądu definiowany przez użytkownika.

 • Odtwarzanie jednego kanału plik po pliku lub według czasu.

 • Wyświetlanie statusu nagrania.

 

PTZ:

 • Możliwość używania wielu protokołów PTZ (ok. 80).

 • Programowanie punktów do obserwacji, sekwencji ich zmiany, tras do patrolowania (preset, sekwencja, trasa).

 

Alarmy

 • Alarm wyjątkowy, detekcja ruchu, alarm zewnętrzny, itp.

 

Sieć:

 • Obsługa RTP, TCP, UDP, Multicast, DHCP itp.

 • PPPoE dla ADSL dialup.

 • Zdalna konfiguracja (ustawianie parametrów rejestratora).

 • Pobieranie i odtwarzanie w sieci plików nagranych przez DVR.

 • Zdalna aktualizacja oprogramowania rejestratora.

 • Sterowanie PTZ.

 • Używanie przeglądarki IE do podglądu i konfiguracji DVR.

 • Zdalna obsługa dziennika kwerend.

 

Inne:

 • Komunikacja głosowa w sieci.

 • Pilot zdalnego sterowania.

 • Wielopoziomowe uprawnienia.

 • Automatyczne odzyskiwanie nagrań po wystąpieniu anomalii.

Model

CAMVISION DVR 7204

Kompresja Video 

H.264

Rozdzielczość wyświetlania “na żywo”

PAL: 704×576 ; NTSC: 704×480

Rozdzielczość odtwarzania

QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF

Wejście Video

4 kanały, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)

Wyjście Video

1 kanał, BNC (1.0Vp-p, 75Ω) 

Wyjście wideo

1 kanał, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)

Liczba klatek na sekundę (na kanał)

4CIF: 6kl/sek

DCIF: 12kl/sek

2CIF: 12kl/sek

CIF: 25(P)/30(N) kl/sek

Kompresja Audio

OggVorbis, 16Kbps

Wejście Audio

1 kanał, RCA (2.0~2.4Vp-p, 1KΩ)

Wyjście Audio

1 kanał, RCA (2.0~2.4Vp-p, 600Ω)

Typ strumienia

Video/Video&Audio

Podwójne strumieniowanie

tak

Przepływność

32Kbps ~ 2Mbps, lub definiowana przez użytkownika (Max. 8Mbps)

HDD interfejs

1 SATA interfejs obsługuje 1 SATA HDD do 2000GB

Interfejs komunikacyjny

1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface

1 RS-485 port (T+, T-, R+, R-)

Interfejs USB

1 USB2.0 interfejs do obsługi dysków USB, USB HDD, USB CD-RW i DVD-RW.

Interfejs VGA

1 VGA interfejs w rozdzielczości:

1024*768/60Hz

Wejścia alarmowe

4

Wyjście alarmowe

1

Komunikacja głosowa

1 kanał,(używając Audio IN)

Buzzer

Tak

Zasilanie

12VDC

Pobór prądu

40W (bez HDD)

Temperatura robocza

-10℃ ~ +55℃

Wilgotność otoczenia

10% ~ 90%

Wymiary

315(W)*230(D)*45 mm(H)

Masa/Waga

2.8Kg (bez HDD)

PAL: 176×144(QCIF), 352×288(CIF), 704×288(2CIF), 528×384(DCIF), 704×576(4CIF);

NTSC: 176×120(QCIF), 352×240(CIF), 704×240(2CIF), 528×320(DCIF), 704×480(4CIF).

Komentarze:

Brak opinii na temat tego produktu - bądź pierwszy i dodaj własną!

Przepisz kod z obrazka


Copyright © PLEUCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.     wykonanie sklepu: studio art