Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni roboczych bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, za wyjątkiem towarów o szczególnych właściwościach (tj. określonych przez konsumenta lub ściśle związane z jego osobą) wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

Sprzedawca pokrywa także koszty transportu zwróconego towaru, więcej w Regulaminie sklepu

 

Pobierz Wzór odstąpienia od umowy.
Pobierz Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

opracowana na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

Prawo odstąpienia od umowy

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia umowy muszą nas Państwo poinformować:

PLEUCOM Zygmunt Worsa

ul. Dworcowa 5, 58-130 Żarów

tel. +48 74 857 05 64

biuro@pleucom.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

„Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • - Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres PLEUCOM, ul. Dworcowa 5, 58-130 Żarów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  • - Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • - Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Copyright © PLEUCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.     wykonanie sklepu: studio art